BlogOnze specialisten posten regelmatig belangrijke topics op deze blog. U kan zich inschrijven op deze blog via de rechterzijbalk. Schrijf enkel in voor de onderwerpen die u interesseren. Wanneer er een nieuw artikel gepost wordt, krijgt u een melding op het ingeschreven e-mailadres.

FAVV maakt resultaten bekend speciale actie : pita

Gepost op 2013-04-26 00:00:00 door Pascal in de categorie Veilig


Het Voedselagentschap maakte de resultaten bekend van de eerste actie: “pita’s”.
Deze actie verliep gelijktijdig en verspreid over alle Provinciale Controle-eenheden, dus over heel België. Er werden drie weekends voor uitgetrokken en de bedoeling was geheel onverwacht monsters te nemen in pitazaken van “warme” maaltijden die klaar waren om opgediend te worden en op momenten van druk restaurantbezoek. ...

Lees verder »

Selectieve afvalinzameling : Bent u al op de hoogte?

Gepost op 2013-04-11 00:00:00 door Natasja in de categorie Veilig

Vanaf 1 juli 2013 wordt ook voor bedrijven pmd-afval verplicht een apart in te zamelen fractie. Vanaf dan is het als afvalstoffenproducent ook verplicht om een contract af te sluiten met een afvalstoffeninzamelaar van het gemengde bedrijfsafval.

Lees verder »

Laruelle vereenvoudigt het voedselveiligheidsbeleid

Gepost op 2013-04-04 00:00:00 door Natasja in de categorie Veilig

Federaal minister van Landbouw Sabine Laruelle heeft enkele maatregelen genomen om de administratieve procedures en de toegang tot informatie te vereenvoudigen voor alle ondernemingen die voedingswaren leveren aan de eindconsument. Ze deed dit na veelvuldig overleg met haar kabinet, de sectorfederaties en het Voedselagentschap.

Lees verder »

Toon uw klanten dat uw voedsel veilig is!

Gepost op 2013-04-03 00:00:00 door Natasja in de categorie Veilig

Voedselveiligheid komt vandaag meer dan ooit in de media. Denk maar aan het paardenvleesschandaal, de visfraude in de VS… En dit is nog maar het topje van de ijsberg!

De consument wordt kritischer en hecht steeds meer belang aan veilig voedsel. Enkel ‘lekker’ volstaat niet meer, zoveel is duidelijk.

Precies dit gegeven vormde dan ook de basis van ons nieuw concept ‘Hier Eet Men Veilig’. Sinds onze opstart in september 2012 hebben maar liefst 70 voedingsbedrijven (restaurants, bakkers, hoevewinkels, …) zich al bij ons aangesloten.

Wil ook u aan uw klanten kunnen tonen dat u in orde bent inzake voedselveiligheid? Surf dan snel naar onze website http://www.hiereetmenveilig.be voor meer info.

Op deze site vindt u ook een overzicht van de voedingsbedrijven die inmiddels het ‘Hier Eet Men Veilig’-label hebben behaald. Zij hebben allen 80% of meer behaald op onze checklist voor voedselveiligheid.

Lees verder »

Voeding op events

Gepost op 2013-04-02 00:00:00 door Natasja in de categorie Veilig

Test-Aankoop kocht vorig jaar voedingsmiddelen op 20 evenementen. Bij drie op vier van de gecontroleerde eettentjes zat alles goed qua hygiëne. Maar de microbiologische kwaliteit van 15 % van de gekochte stalen was ronduit slecht.

Lees verder »

Autocontrolegidsen gratis elektronisch beschikbaar

Gepost op 2013-03-28 00:00:00 door Natasja in de categorie Veilig

Een autocontrolegids is een leidraad bij het opstellen van uw autocontrolesysteem. Voor iedere sector is een andere gids beschikbaar.
Sinds kort zijn de gidsen voor de verschillende distributiesectoren gratis elektronisch beschikbaar: brood -en banketbakkerij, detailhandel in de algemene voedingswaarde, grootkeukens en verzorgingsinstellingen, vleeswinkels, horeca, productie en verkoop van zuivelproducten op het landbouwbedrijf.

Klik nu door om uw gids gratis te downloaden.

Lees verder »

Controles op het rookverbod

Gepost op 2013-03-26 00:00:00 door Natasja in de categorie Veilig

In 2012 heeft DG Dier, Plant en Voeding 5.550 cafés gecontroleerd. In 20% daarvan werd er nog gerookt. Er werden 1.000 processen-verbaal tegen uitbaters en 800 pv's tegen rokers opgesteld.

Lees verder »